การส่งผลการตรวจ

ใจเย็นๆ รอประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้เราแนะนำให้คุณ

  • เพิ่มข้อมูลใน Health Score ให้มากที่สุด
  • เพิ่มผลเลือด
  • วัดความดันโลหิต
  • นิสัยการใช้ชีวิต
  • ข้อมูลดัชนีมูลมวลกาย
  • ตอบคำถามสุขภาพช่องปาก
  • เชื่อมต่อสมาร์ทวอซของคุณ กับ Geneplanet

เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ คุณสามารถเข้าไปดูผลการตรวจได้ใน Application : Geneplatnet

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @BIZGenes