MyHealth DNA Test

ไขความลับเรื่องสุขภาพของคุณด้วยการตรวจ DNA

ที่ครอบคลุมของ MyHealth DNA ด้วยรายงานมากกว่า 15 รายการ

คุณจะทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน 

15,900 ฿

คุณจะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากชุดตรวจ MyHealth DNA Test

เมื่อคุณตรวจ DNA เฉพาะบุคคลชุด MyHealth DNA คุณจะได้รับผลการตรวจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ และข้อมูลทางสุขภาพของคุณมากกว่า 15 รายการ

Cancer Risk

DNA มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้น การตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อย จะช่วยให้คุณทราบโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และ สามารถหาแนวทางเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคให้ได้มากที่สุด

10 รายงานผลการตรวจ

1.) มะเร็งผิวหนังชนิด melanoma
2.) มะเร็งผิวหนังชนิด Squamous Cell
3.) มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell
4.) มะเร็งเต้านม
5.) มะเร็งลำไส้ใหญ่
6.) มะเร็งปอด
7.) มะเร็งหลอดอาหาร
8.) มะเร็งไทรอยด์
9.) มะเร็งต่อมลูกหมาก (เฉพาะผู้ชาย)
10.) มะเร็งลูกอัณฑะ (เฉพาะผู้ชาย)

Cardiovascular Disease Risk

การตรวจ DNA จะสามารถบอกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การทราบความเสี่ยง จะช่วยให้คุณสามารถนำผลการตรวจอื่นๆ มาช่วยในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคนั้นๆได้

3 รายงานผลการตรวจ

1.) โรคหลอดเลือดสมอง
2.) ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
3.) โรคหลอดเลือดหัวใจ

Immune System

พันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจ DNA จะช่วยให้คุณทราบว่า คุณมีแนวโน้มจะเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายหรือไม่
7 รายงานผลการตรวจ

1.) ความรุนแรงต่อการติดเชื้อโควิด-19
2.) ความไวต่อการติดเชื้อโควิด-19
3.) การต้านทานเอชไอวี
4.) การต้านทานมาลาเรีย (P. Vivax/knowlesi)
5.) ความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรีย (P. Falciparium)
6.) การต้านทานโนโรไวรัส (ท้องเสีย)
7.) กรุ๊ปเลือด

ชุดตรวจ MyHealth DNA เหมาะกับใคร

ชุดตรวจ MyLifestyle DNA ครอบคลุมทั้งในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจด้านการดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

คุณจะทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (ตรวจยีนมะเร็ง)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มจากพันธุกรรมและเราสามารถทราบได้จากการตรวจยีน การตรวจยีน หาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากยีน หรือพันธุกรรมเป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุ์ของยีนได้ การตรวจยีนมะเร็ง สามารถช่วยเราคาดการณ์ได้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแค่ไหน และควรจะวางแผน การใช้ชีวิตของเราในอนาคตอย่างไร แม้ยีนมะเร็งจะถูกถ่ายทอดทางทางพันธุกรรม แต่ใช่ว่าจะลดเสี่ยงการเป็นมะเร็งไม่ได้ เพราะในทางการแพทย์นั้นมีการวิเคราะห์ไว้ว่า กรรมพันธุ์หรือยีนมีผลต่อการเกิดมะเร็ง

คุณจะทราบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (ตรวจยีนหัวใจ)

เนื่องจากยีนโรคหัวใจที่สามารถเกิดได้จากพันธุกรรม การตรวจยีนจะช่วยพยากรณ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค เพื่อเป็นการป้องกันโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเข้ารับการตรวจยีนตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อประเมินความเสี่ยงของยีนโรคหัวใจและหลอดเลือด และเข้ารับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยป้องกันการเกิดโรค หรือบรรเทาอาการรุนแรง ของโรค และป้องกันความเสี่ยงการเสียชีวิตฉับพลันจากโรคหัวใจได้

คุณจะทราบการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการติดเชื้อ อาทิ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส การตรวจยีนภูมิคุ้มกันจะทำให้คุณทราบว่าติดเชื้อ HIV ได้ง่ายหรือไม่

และถ้าหากคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ชอบลุยป่าลุยเขาจะติดเชื้อมาลาเรียง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่ หรือทำไมเราจำเป็นคนที่ท้องเสียง่ายกว่าคนอื่น การตรวจยีนจะช่วยบอกว่าเรามีโอกาสจะมีภูมิต้านทาน โรคต่างๆ ได้มากน้อยเท่าใด

ความสำคัญของการตรวจยีน เพื่อทราบความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในปัจจุบันนี้ สาเหตุการตายอันดับต้นๆ มาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง แต่มีข้อมูล พบว่า 75% ของโรคหัวใจและหลอดเลือด และ 50% ของโรคมะเร็งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการ ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน [แหล่งที่มา: World Health Organization]

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันคือแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงของผลลัพธ์ด้านลบต่อสุขภาพ ในเชิงรุก โดยเลือกการทานอาหาร การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมที่สุด สำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

การตรวจสอบยีนเพื่อทราบความเสี่ยงของโรคมีความสำคัญเพื่อให้เราสามารถค้นพบการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ในขั้นต้นที่สุด ซึ่งถ้าหากมะเร็งถูกค้นพบในระยะเริ่มต้นโอกาสในการรักษาและการฟื้นตัวก็มีสูงมากขึ้น การตรวจสอบยีนมะเร็ง และยีนโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งพบว่ามี DNA หรือยีนต่างๆ

มีความเกี่ยวข้องในการเกิดโรค สามารถช่วยให้เรามีการตัดสินใจในการควบคุมความเสี่ยงและการรับมือกับสภาพแวดล้อมในแบบที่เหมาะสม เช่น การเลือกปฏิบัติตัว และเลือกพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เราอาจต้องปรับเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกาย หรือเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

ดังนั้น การตรวจสอบยีนเพื่อทราบความเสี่ยงในการเกิดโรค ช่วยให้เราหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ และได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในระยะที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การป้องกันและรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ตรวจ DNA ราคา เท่าไร ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเท่าไร? ตรวจดีเอ็นเอ
ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

GenePlanet by BIZGenes เป็นผู้ให้บริการการถอดรหัส DNA อย่างแม่นยำเพื่อนำผลไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยราคาค่าตรวจดีเอ็นเอ (DNA) กับ GenePlanet by BIZGenes ชุดตรวจยีน ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท – 19,900 บาท ซึ่งเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ที่ทำให้สามารถนำไปตรวจเองได้ที่บ้าน ง่าย สะดวก รวดเร็ว และพร้อมแปลผลตรวจ DNA เป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลใส่ใจในสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกี่ยวกับการทานอาหาร ออกกำลังกาย และผลความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

MyHealth DNA

ผู้ที่ต้องการทราบ ความเสี่ยงโรคร้าย

ตรวจยีน ราคา 15,900 ฿

สำหรับ ชุดแพ็กเกจ: MyHealth DNA Package

ฉันเหมาะกับแพ็กเกจอะไร?

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลชุดตรวจ

จำนวนรายงานผล (No. of analyses)
คะแนนสุขภาพ (Health Score)
ผลตรวจเลือด (Blood Test)
อาหารที่เหมาะสม (Food ID)
โภชนาการและวิตามิน (Diet and Nutrition)
กีฬาและสันทนาการ (Sport and Recreation)
ร่างกายและจิตใจ (Body and Mind)
ความเสี่ยงมะเร็ง (Cancer Risk(PRS))
ความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(Cardiovascular
Disease Risk(PRS))
ความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular Disease Risk(PRS))
ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System)
บรรพบุรุษ (Ancestry)
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Traits)
จุลินทรีย์ในช่องปาก (Oral Microbiome)
ราคา (Price)

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

How do I get my DNA test results?

1. STEP

สั่งซื้อสินค้า

คุณจะได้รับชุดตรวจภายใน 3-5 วันทำการ
นับจากทาง BIZGenes ได้รับคำสั่งซื้อ

2. STEP

เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างน้ำลายตามขั้นตอน

3. STEP

ส่งตัวอย่าง

หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว ให้ส่งกลับ BIZGenes โดยเร็วที่สุด

4. STEP

รับผลการตรวจ

ผลการตรวจ DNA จะส่งให้ทาง Application ที่คุณ Download ไว้ ภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากที่ทางห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง

อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง

Customer Testimonials

สัมผัสประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ของเราผ่านสายตาของลูกค้าที่เชื่อถือได้ของเรา