บทสัมภาษณ์ รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

Customer Review

0 %

ของผู้ใช้งานจริง มีสุขภาพที่ดีขึ้น

โดย มากกว่า 70% ของผู้ใช้งานจริง นำข้อมูลการตรวจ DNA ที่ได้ไปปรับการทานอาหาร การออกกำลังกาย และปรับลดนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
0 %

ความกระตือรือร้นมากขึ้น

0 %

เส้นรอบเอวเล็กลง

0 %

น้ำหนักลดลง

0 %

ระดับไขมันเล็กลง

บทสัมภาษณ์ รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง