EXPLORE MORE

About BIZGenes

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (Business Alignment,.PLC.) (“บริษัท” หรือ “BIZ”) เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์ทางรังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ในสาขาอื่น ๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนการเกิดโรค โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในนาม BIZGenes

เพื่อให้บริการครอบคลุมในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร รวมถึงข้อมูลสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการเกิดโรค การแพ้ยา และการวางแผนครอบครัว ทางบริษัทฯ มีความเชื่อว่าการดูแลสุขภาพเชิงรุกเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ทางบริษัทฯ ได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้รับบริการ

BIZGenes มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น!

ASSOCIATE COMPANY

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นด้านการรักษาโรคมะเร็ง บริษัทตระหนักว่าโรคมะเร็งคือสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย ทั้ง ๆ ที่โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากมีการวินิจฉัยและใช้วิธีการรักษาอย่างถูกต้องและถูกเวลา จึงเป็นเหตุให้บริษัทดำเนินธุรกิจนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2543 เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง พร้อมเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

พาร์ทเนอร์ของ Bizgenes