ผลิตภัณฑ์ของเรา

Premium DNA

ครอบคลุมข้อมูลทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ และความเสี่ยงของการเกิดโรครวมทั้งมีข้อมูล เพิ่มเติมสำหรับ Premium DNA เท่านั้น !!

19,900 ฿

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

MyHealth DNA

ผู้ที่ต้องการทราบ
ความเสี่ยงโรคร้าย

15,900 ฿

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน

MyLifeStyle DNA

ผู้ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

15,900 ฿

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

Premium DNA

ครอบคลุมข้อมูลทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ และความเสี่ยงของการเกิดโรครวมทั้งมีข้อมูล เพิ่มเติมสำหรับ Premium DNA เท่านั้น !!

19,900 ฿

MyHealth DNA

ผู้ที่ต้องการทราบความเสี่ยงโรคร้าย

15,900 ฿

MyLifeStyle DNA

ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

15,900 ฿

สิ่งที่คุณจะได้จากการวิเคราะห์

*เฉพาะการตรวจชุด MyHealth DNA หรือ Premium DNA

*รู้ความเสี่ยงและ
ป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

ค้นหากิจกรรมการ
ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

รักษาน้ำหนักร่างกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

จัดการ
ความเครียด

กำจัดนิสัยที่ไม่ดี
ทางสุขภาพ

Food ID รู้จักอาหาร
ที่เหมาะสมกับร่างกายคุณ

*รู้ความเสี่ยงและ
ป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

ค้นหากิจกรรมการ
ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

รักษาน้ำหนักร่างกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

จัดการ
ความเครียด

กำจัดนิสัยที่ไม่ดี
ทางสุขภาพ

Food ID รู้จักอาหาร
ที่เหมาะสมกับร่างกายคุณ

Personalized DNA Testing

การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยการตรวจ DNA (ตรวจยีน) หรือ Personalized DNA Testing ช่วยเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพของเราในยุคปัจจุบันซึ่งการ ตรวจดีเอ็นเอ กำลังได้รับความนิยมและกล่าวถึงกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Personalized DNA Testing เป็นการตรวจ DNA (ตรวจยีน) เพื่อหาลักษณะที่เฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับแก้ และ ดูแลสุขภาพในรูปแบบเฉพาะตัว การดูแลสุขภาพในรูปแบบการตรวจ DNA เฉพาะบุคคลนี้ สามารถเพิ่มโอกาสในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค การตรวจยีนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และ การตรวจยีน ช่วยดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว

การตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคล คืออะไร?

การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล หรือ Personalized DNA Testing เป็นกระบวนการนำเทคโนโลยีในการตรวจยีน วิเคราะห์ทางพันธุกรรม เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งการ ตรวจดีเอ็นเอ จะทำให้เราทราบลักษณะพันธุกรรม ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพ ความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลักษณะต่างๆ ที่เฉพาะของแต่ละบุคคล โดยข้อมูลการตรวจ DNA เฉพาะบุคคลที่ได้ สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะกับแต่ละบุคคลได้

ทำไมต้องตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคล?

เพราะ DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ซึ่งความแตกต่างนี้ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งการ ตรวจยีน ในการแพทย์ การดูแลสุขภาพทั่วไป และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ดังนั้น การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล จะทำให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นของคุณเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น ต้องกินอาหารอย่างไรถึงจะดีกับร่างกายคุณมากที่สุด ออกกำลังกายแบบไหนได้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ หรือ คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคใดติดตัวมาบ้างหรือไม่

คุณสามารถได้รับข้อมูลทั้งหมดนี้ ด้วยการตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคลเพียงครั้งเดียว และสามารถนำข้อมูลมาใช้ เพื่อเพิ่มความสมดุลในการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม

การตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคล เหมาะกับใคร?

การตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่สนใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตรวจยีน ทำให้ปรับการใช้ชีวิต และการดูแลตัวเอง ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น

บุคคลที่สนใจในเรื่องการวางแผนการออกกำลังกาย และการกินอาหาร:

การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล ช่วยในเรื่อง

  • การวางแผนการออกกำลังกาย
  • การกินอาหารที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

ทำให้สามารถเพิ่มความสมดุลในการดูแลสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่มีความกังวลในความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิด:

การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล

  • ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม
  • ช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพ
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม

บุคคลที่ต้องการวางแผนการดูแลสุขภาพ :

การตรวจสอบ DNA เฉพาะบุคคล จะช่วยในการเลือกใช้ยา และการรักษาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ควรจะเลือกทานอาหารแบบไหน
  • ต้องเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุตัวไหนถึงจะเหมาะสมกับร่างกาย
  • ลักษณะผิวพรรณของคุณเป็นอย่างไร
  • ช่วยในเรื่องของการวางแผนสุขภาพได้อย่างเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น

ฉันเหมาะกับแพ็กเกจอะไร?

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลชุดตรวจ

จำนวนรายงานผล (No. of analyses)
คะแนนสุขภาพ (Health Score)
ผลตรวจเลือด (Blood Test)
อาหารที่เหมาะสม (Food ID)
โภชนาการและวิตามิน (Diet and Nutrition)
กีฬาและสันทนาการ (Sport and Recreation)
ร่างกายและจิตใจ (Body and Mind)
ความเสี่ยงมะเร็ง (Cancer Risk(PRS))
ความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(Cardiovascular
Disease Risk(PRS))
ความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular Disease Risk(PRS))
ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System)
บรรพบุรุษ (Ancestry)
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Traits)
จุลินทรีย์ในช่องปาก (Oral Microbiome)
ราคา (Price)
MyHealthDNA
19+