Health Score คะแนนสุขภาพที่จะช่วยให้คุณมี สุขภาพที่ดีขึ้นเพิ่มเติมจากการ ตรวจยีน

นอกจากการ ตรวจยีน เพื่อสุขภาพแล้ว ในแอปฯ ยังมี Feature ที่น่าสนใจคือ Health Score คือคะแนนสุขภาพที่ใช้ประเมินสถานะสุขภาพเฉพาะบุคคล ติดตามทุกช่วงเวลาของชีวิตในแอปพลิเคชัน GenePlanet by BIZGenes คะแนนนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจระดับสุขภาพของตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

รวมถึงการดูแลสุขภาพในทุก ๆ มิติ ที่จะทำให้เรามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ให้มากกว่าการ ตรวจ DNA ที่รู้เพียงครั้งเดียว แต่ Health Score จะบอกคะแนน ตามการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ให้คุณติดตามสถานะทางสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดโรค ให้พัฒนาตัวเองได้ทุกวัน สร้างเป้าหมายและชาเลนจ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้าน สุขภาพที่กำหนดได้ในรูปแบบของตัวเอง

Health Score : ประเมินสุขภาพในทุก ๆ มิติ

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของเรา คะแนนสุขภาพหรือ Health Score เป็นดั่งตัวชี้วัด ที่ช่วยให้เรารู้ถึงสถานะสุขภาพที่ครบวงจรของเราในแต่ละช่วงเวลา การให้คะแนนนี้นั้นสามารถช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสุขภาพและพัฒนาเป้าหมายที่ ต้องการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คะแนนสุขภาพจะพิจารณาคะแนนรวมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต การตรวจเลือด และการวัดดัชนีมวลรวมของร่างกาย เป็นต้น เพื่อให้การประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะสุขภาพในปัจจุบันของคุณ เป็นมากกว่าแค่การวัดสมรรถภาพร่างกาย โดยจะพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและ ภายนอกที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ ทำให้คุณสามารถระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีที่สุด

ทำงานอย่างไร?

ส่วนของ Health Intelligence จะรวบรวมข้อมูลชีวภาพ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต และการวัดร่างกายของคุณเพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล

การตรวจสอบ
สภาพร่างกาย

คะแนนสุขภาพช่วยในการตรวจสอบสภาพร่างกายของเราในเวลาปัจจุบัน จากนั้นจึงสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสม

การติดตาม
การเปลี่ยนแปลง

ด้วยคะแนนสุขภาพ เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการดูแลสุขภาพ

Health Score เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิต มีคะแนนสุขภาพ ที่ดีก็เป็นเสมือนเป้าหมายในการทำให้สุขภาพดีขึ้น

ตั้งเป้าหมาย
สุขภาพ

คะแนนสุขภาพสามารถกระตุ้นให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิต โดยสามารถตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และสร้างความท้าทายส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะคุณได้

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายสุขภาพที่เป็นจริงได้ และทำการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายเพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอล

การจัดการน้ำหนัก หรือการปรับปรุงระดับความฟิต

เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางอันมีค่าในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

วิธีปรับปรุง Health Score เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ออกกำลังกายเป็นประจำ:

การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดี ควรให้ความสำคัญในการเลือกกิจกรรมที่ชอบและตรงกับสภาพร่างกาย

เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์:

การวางแผนการออกกำลังกาย การกินอาหารที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของ แต่ละบุคคล

รักษาความสมดุลในชีวิต:

ความสมดุลในชีวิตคือความสมดุลทางการทำงาน
การพักผ่อน และเวลาในการสัมผัสครอบครัว
ควรมีเวลาให้เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรม

ลดความเครียด:

การลดความเครียดเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพ ที่ดี ควรเรียนรู้เทคนิคในการจัดการกับความเครียด และหากเกิดสภาวะเครียด ควรหาทางแก้ไขให้ กลับสู่สภาพปกติ

ตรวจสุขภาพเป็นประจำ:

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้คุณสามารถ ทราบการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ
GENEPLANET by BIZGenes

สิ่งที่คุณจะได้จากการวิเคราะห์

*เฉพาะการตรวจชุด MyHealth DNA หรือ Premium DNA

*รู้ความเสี่ยงและ
ป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

ค้นหากิจกรรมการ
ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

รักษาน้ำหนักร่างกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

จัดการ
ความเครียด

กำจัดนิสัยที่ไม่ดี
ทางสุขภาพ

Food ID รู้จักอาหาร
ที่เหมาะสมกับร่างกายคุณ

*รู้ความเสี่ยงและ
ป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

ค้นหากิจกรรมการ
ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

รักษาน้ำหนักร่างกาย
ที่เหมาะสมกับคุณ

จัดการ
ความเครียด

กำจัดนิสัยที่ไม่ดี
ทางสุขภาพ

Food ID รู้จักอาหาร
ที่เหมาะสมกับร่างกายคุณ

ชุดตรวจยีน

PremiumDNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ
ชุดตรวจยีน

MyHealthDNA Test

หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแล สุขภาพและป้องกันความเสี่ยง
ชุดตรวจยีน

MyLifestyle DNA Test

หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรัก สุขภาพ

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA