ก่อนเริ่มทำการเก็บตัวอย่าง

  • งดรับประทานน้ำและอาหาร รวมทั้ง งดสูบบุหรี่ แปรงฟัน และเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนการเก็บตัวอย่างเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
  • อย่าหมุนกรวยเก็บตัวอย่างก่อนการใช้งาน

ห้ามรับประทานน้ำยาภายในหลอดเก็บตัวอย่าง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GenePlanet

  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน GenePlanet ได้จาก App Store

    หรือ Play Store

  • หากเข้าใช้งานครั้งแรกให้สร้าง Account ใหม่
    หากเคยใช้งานแล้ว เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

Activate ชุดตรวจ

  • เมื่อเข้าสู่ Application GenePlanet เรียบร้อยแล้ว ให้กด ที่มุมขวาบน เพื่อ Activate ชุดตรวจ ตามรูปที่ 1
  • ใส่รหัส Barcode และ security code ที่อยู่ในคู่มือภาษาอังกฤษ ตามรูปที่ 2 จากนั้น เลือก I consent เพื่อยืนยันการลงทะเบียน