Warrior or worrier? It’s in your genes!

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

นักรบหรือผู้กังวล? รู้ได้จากยีนของคุณ! 

ประชุมสำคัญกำลังใกล้เข้ามาทุกที 

คุณกำลังจะต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก 

คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิต 

คุณรู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยแต่ยังควบคุมได้ หรือมือของคุณเหงื่อออกและหัวใจเต้นรัวเมื่อนึกถึงสถานการณ์เช่นนั้น 

ความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตยุคใหม่ที่วุ่นวาย แต่บางคนสามารถเรียนรู้และเติบโตภายใต้ความเครียดนั้น ตรงข้ามกับบางคน ที่อาจจะไม่สามารถรับมือกับมันได้ 

มีการค้นพบว่ายีนสามารถส่งผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดของคุณอย่างไร คุณจะสามารถเข้าใจสภาวะอารมณ์ของคุณและรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้น 

เกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราเมื่อเราอยู่ภายใต้ความเครียด?

ความเครียด คือ การตอบสนองของร่างกายเมื่อสภาวะสมดุลของร่างกายเกิดการเสียสมดุล ร่างกายของคุณจะส่งเสียงเตือน และตอบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่นำโดยระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่สมองของคุณ 

เมื่อคุณเผชิญกับความเครียด ประสาทสัมผัสของคุณ (ตา หู ตัวรับความเจ็บปวดในผิวหนังของคุณ) จะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วน ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ซึ่งควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต เป็นต้น เมื่อได้รับการกระตุ้น จะทำให้เกิดการปล่อยฮอร์โมนที่เรียกว่า catecholamines (อะดรีนาลีนหรืออะดรีนาลีน, โดปามีน, นอเรพิเนฟริน) ทำให้เลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเราที่เชื่อมโยงกับความเครียด 

ที่พบได้บ่อย เช่น 

  • ชีพจรเต้นเร็ว และความดันโลหิตสูงขึ้น  
  • หายใจเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้ปอดรับออกซิเจนได้มากขึ้น 
  • การได้รับออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมองของคุณตื่นตัวมากขึ้น  
  • สลายกลูโคสและไขมันมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมให้พลังงานแก่ร่างกาย 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทำให้คุณเกิดความเครียด 

ทำไมความเครียดถึงไม่ดี? 

การตอบสนองต่อความเครียดเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้น 

แต่ปัจจุบันนี้ ความเครียดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา!!! จากการตอบสนองของร่างกายในระยะสั้นได้เปลี่ยนไปเป็นการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้ 

การวิจัยพบว่า ความเครียดมีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานชนิดที่ 2 ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า  

นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณต้องรู้จักความเครียดและเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน  

แต่ละคนตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป บางคนรู้สึกกระวนกระวายเมื่อต้องพบเจอสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด แต่บางคนจะสามารถควบคุมตัวเองให้นิ่งได้มากกว่าเมื่อต้องพบเจอสถานการณ์เดียวกัน   

เหตุผลคือ ยีนในร่างกายของเรา มีส่วนในการตอบสนองต่อความเครียดที่แสดงออก!!!!!! 

ยีนส่งผลต่อความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างไร? 

ยีน COMT เป็นตัวสร้างเอนไซม์ COMT ที่สลายสารเคมีที่ปล่อยออกมาระหว่างความเครียด ได้แก่ โดปามีน อะดรีนาลีน และนอร์อิพิเนฟริน คุณอาจรู้ว่าอะดรีนาลีนเป็น “ฮอร์โมนความเครียด” และโดพามีนเป็น “ฮอร์โมนแห่งความสุข” แต่ทั้งสองอย่างนี้มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายคุณ 

ขึ้นอยู่กับ Variation ของยีน COMT ที่คุณมี ซึ่งจะทำให้เอนไซม์ COMT ที่ผลิตขึ้นนั้นทำงานได้ดีหรือไม่ก็ได้ และนั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นนักรบ (warrior) หรือผู้กังวล (worrior) 

Warriors มีเอ็นไซม์ COMT ที่ทำงานได้ดี และเอ็นไซม์ที่มากขึ้นหมายถึงกองทัพที่ใหญ่ขึ้น สามารถทำลายฮอร์โมนความเครียด และคืนความสมดุลให้กับร่างกายของคุณได้อย่างรวดเร็ว 

Worrior จะมีการทำงานของเอนไซม์ COMT ที่ลดลง ซึ่งหมายถึงเอนไซม์ที่น้อยลงและการสลายตัวของโดปามีนและอะดรีนาลีนที่ช้าลง เมื่อฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดถูกทำลายได้น้อย ทำให้ร่างกายของคุณยังต่อสู้กับความเครียดในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้คุณล้มพับภายใต้ความกดดัน 

การรู้จักยีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในร่างกายของคุณ มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร? 

เช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิต ความเครียดในปริมาณที่พอเหมาะมีประโยชน์ ทำให้เรามีสมาธิจดจ่อและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่ในชีวิตสมัยใหม่ที่เราต้องเผชิญกับความเครียดอยู่ตลอดเวลา มันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่า วิธีการใดที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากคุณเป็นนักรบ คุณจะจัดการกับความเครียดและความเจ็บปวดได้ดีกว่า และมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากกว่า คุณจะมีชีวิตรอดได้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อสมองของคุณเต็มไปด้วยโดปามีนที่กระตุ้น ในทางกลับกัน คุณจะรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจและขาดแรงจูงใจเมื่อคุณไม่ได้รับความท้าทายใด ๆ 

หากคุณขี้กังวล คุณอาจพบว่าการรับมือกับความเครียดและความเจ็บปวดนั้นยากขึ้น แต่คุณก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และทำงานได้ดีขึ้นเมื่อไม่มีแรงกดดัน และระดับโดพามีนของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

การรู้ว่าคุณมียีนนักรบหรือไม่จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของคุณและช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ในการต่อสู้กับความเครียดได้!  

ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถเปลี่ยนความเครียดจากศัตรูให้กลายเป็นพันธมิตร และเรียนรู้วิธีจัดการกับมันและปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและความคิดของคุณเพื่อใช้ความเครียดให้เป็นประโยชน์ 

ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อทุกความท้าทายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ! 

การค้นพบยีนของคุณด้วยการทดสอบ DNA กับ GenePlanet by BIZGenes 

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า