ตรวจยีน (ตรวจ DNA) ชุดแพ็กเกจ: Premium DNA

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

 ปลดล็อกความลับของ DNA แบบเต็มรูปแบบ ของคุณด้วยชุดตรวจยีนแพ็กเกจ: Premium DNA ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณจะค้นพบข้อมูลที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยผลการตรวจมากกว่า 100 รายการ

สารบัญ

คุณจะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากชุดตรวจ Premium DNA

ค้นหาความมหัศจรรย์ของ DNA ของคุณ

ชุดตรวจ Premium DNA เหมาะกับใคร

ตัวอย่างการนำผล DNA ไปปรับใช้ในชีวิตจริง

การตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคล มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง

ตรวจ DNA ราคา เท่าไร ตรวจยีน ราคาเท่าไร? ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

คุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณให้ลึกถึงระดับ DNA มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น สุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นด้วยการทำความเข้าใจว่ายีนของคุณมีอิทธิพลต่ออายุยืนยาวและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณอย่างไร

ปลดล็อกความลับของ DNA ของคุณด้วยชุดตรวจ PremiumDNA! ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณจะค้นพบข้อมูลที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยผลการตรวจมากกว่า 100 รายการ คุณจะทราบความเสี่ยงการเกิดโรค แนวทางการทานอาหารและวิตามิน รวมทั้งการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับ DNA ของคุณ เพื่อให้คุณมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขมากขึ้น ลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าด้วย PremiumDNA เพราะสุขภาพของคุณมีค่า!

คุณจะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากชุดตรวจ Premium DNA

เมื่อคุณตรวจ DNA เฉพาะบุคคลชุด Premium DNA คุณจะได้รับผลการตรวจ เกี่ยวกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคุณมากกว่า 100 รายการ

Diet and Nutrition:

โภชนาการและวิตามินที่ส่งผลกับร่างกายของคุณ อาหารใดที่คุณควรลด วิตามินใดที่คุณควรเพิ่ม แนวโน้มที่จะแพ้อาหาร หรือ ผลของ DNA ที่ส่ง ผลต่อการลดน้ำหนัก เป็นต้น

Sport and Recreation:

ช่วยให้คุณสามารถเลือกออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้

Body and Mind:

คุณจะได้เรียนรู้ลักษณะผิวพรรณ การนอนหลับ ความเครียด และอารมณ์ต่าง ๆ ของคุณที่ส่งผลมาจาก DNA

Cancer Risk:

การเกิดโรคมะเร็งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน DNA ดังนั้น การตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อย จะช่วยให้คุณทราบโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และ สามารถหาแนวทางเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคให้ได้มากที่สุด

Cardiovascular Disease Risk:

การตรวจ DNA จะสามารถบอกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การทราบ ความเสี่ยง จะช่วยให้คุณสามารถนำผลการตรวจอื่นๆ มาช่วยในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคนั้นๆได้

Immune System:

พันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจ DNA จะช่วยให้คุณทราบว่า คุณมีแนวโน้มจะเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายหรือไม่

My Ancestry:

คุณจะค้นพบข้อมูลที่น่าตื่นเต้น ว่าคุณมีบรรพบุรุษมาจากที่ใด คุณมีส่วนผสมของเชื้อชาติใดบ้าง

Physical Traits:

ลักษณะทางกายภาพต่างๆที่คุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อน คุณมีความจำเป็นภาพหรือไม่ คุณทนความเจ็บปวดได้มากแค่ไหน การตรวจ Premium DNA สามารถบอกคุณได้

Oral Microbiome:

จุลินทรีย์ในช่องปาก สามารถบอกแนวโน้มของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่ออนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากชุดตรวจ DNA ที่ครอบคลุมของเรา คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายของคุณ และช่วยเพิ่มอายุที่ยืนยาว รวมทั้งส่งเสริมความสุขโดยรวม

ไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค การวางแผนการออกกำลังกายและการกินอาหารให้เหมาะสม ปรับกิจวัตรประจำวันของคุณ หรือการตัดสินใจอย่างเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือการรักษาสุขภาพในด้านต่าง ๆ

ชุดตรวจ Premium DNA เหมาะกับใคร

ชุดตรวจ Premium DNA ครอบคลุมทั้งในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจด้านการดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

บุคคลที่สนใจในการวางแผนสุขภาพส่วนบุคคล: การตรวจ DNA จะทำให้คุณทราบถึงข้อมูลต่างๆในร่างกายของคุณ เช่น

● การเผาผลาญอาหาร
● ความต้องการวิตามิน
● ลักษณะผิวพรรณ เป็นต้น

คุณสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ นี้มาวางแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

บุคคลที่สนใจในเรื่องการวางแผนการออกกำลังกาย และการกินอาหาร: การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล ช่วยในเรื่อง

● การวางแผนการออกกำลังกาย
● การกินอาหารที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

ทำให้สามารถเพิ่มความสมดุลในการดูแลสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่มีความกังวลในความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิด: การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล

● ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม
● ช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพ
● ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม

บุคคลที่ต้องการวางแผนการดูแลสุขภาพ: การตรวจสอบ DNA เฉพาะบุคคล จะช่วยในการเลือกใช้ยา และการรักษาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลที่สนใจในเรื่องการลดหรือควบคุมน้ำหนัก: ผลการตรวจ DNA สามารถบอกความเกี่ยวข้องในเรื่องการลดน้ำหนักได้ เช่น

● ผลของคาร์โบไฮเดรตต่อน้ำหนักตัว
● การติดหวาน
● น้ำหนักขึ้นง่ายหลังการลดน้ำหนักหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถนำผลการตรวจทั้งหมดนี้มาวางแผนการลดน้ำหนักที่
● เหมาะสมกับคุณได้

การตรวจ DNA (ตรวจดีเอ็นเอ) เฉพาะบุคคล มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การตรวจ DNA เฉพาะบุคคลกับ GenePlanet by BIZGenes จะเป็นการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด โดยตัวอย่างจะถูกส่งไปวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตราฐาน จากนั้น ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะส่งมายัง Application ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ และมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ https://www.youtube.com/watch?v=ljRns6aN-hw

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

คุณแพร

คุณนก

คุณกุ้ง

ตรวจ DNA ราคา เท่าไร ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเท่าไร? ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

GenePlanet by BIZGenes เป็นผู้ให้บริการการถอดรหัส DNA อย่างแม่นยำเพื่อนำผลไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยราคาค่าตรวจดีเอ็นเอ (DNA) กับ GenePlanet by BIZGenes ชุดตรวจยีน ราคา เริ่มต้นที่ 15,900 บาท – 19,900 บาท ซึ่งเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ที่ทำให้สามารถนำไปตรวจเองได้ที่บ้าน ง่าย สะดวก รวดเร็ว และพร้อมแปลผลตรวจ DNA เป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลใส่ใจในสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกี่ยวกับบุคลิกนิสัย ผลความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

ตรวจยีน ราคา 19,900 สำหรับ ชุดตรวจ DNA แพ็กเกจ: Premium DNA
รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า