ตรวจยีน (ตรวจ DNA) ชุดแพ็กเกจ: MyHealth DNA

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

ไขความลับเรื่องสุขภาพของคุณด้วยการตรวจ DNA ที่ครอบคลุมของ MyHealth DNA ด้วยรายงานมากกว่า 15 รายการ คุณจะทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน

ไขความลับเรื่องสุขภาพของคุณด้วยการตรวจ DNA (ตรวจยีนมะเร็ง) ตรวจยีนค้นความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ครอบคลุมของ MyHealth DNA ด้วยรายงานมากกว่า 15 รายการ

คุณจะทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (ตรวจยีนมะเร็ง)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มจากพันธุกรรมและเราสามารถทราบได้จากการตรวจยีน การตรวจยีน หาความเสี่ยงโรค มะเร็งจากยีน หรือ พันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุ์ของยีนได้ การตรวจยีนมะเร็ง สามารถช่วยเราคาดการณ์ได้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแค่ไหน และควรจะวางแผนการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอย่างไร แม้ยีนมะเร็งจะถูกถ่ายทอดทางทางพันธุกรรม แต่ใช่ว่าจะลดเสี่ยงการเป็นมะเร็งไม่ได้ เพราะในทางการแพทย์นั้นมีการวิเคราะห์ไว้ว่า กรรมพันธุ์หรือยีนมีผลต่อการเกิดมะเร็ง

คุณจะทราบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (ตรวจยีนหัวใจ)

เนื่องจากยีนโรคหัวใจที่สามารถเกิดได้จากพันธุกรรม การตรวจยีนจะช่วยพยากรณ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค เพื่อเป็นการป้องกันโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเข้ารับการตรวจยีนตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อประเมินความเสี่ยงของ ยีนโรคหัวใจ และหลอดเลือด และเข้ารับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยป้องกันการเกิดโรค หรือบรรเทาอาการรุนแรงของโรค และป้องกันความเสี่ยงการเสียชีวิตฉับพลันจากโรคหัวใจได้

คุณจะทราบการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการติดเชื้อ อาทิ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส การตรวจยีนภูมิคุ้มกันจะทำให้คุณทราบว่าติดเชื้อ HIV ได้ง่ายหรือไม่
ละถ้าหากคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ชอบลุยป่าลุยเขาจะติดเชื้อมาลาเรียง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่ หรือ ทำไมเราจำเป็นคนที่ท้องเสียง่ายกว่าคนอื่น การตรวจยีนจะช่วยบอกว่าเรามีโอกาสจะมีภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ได้มากน้อยเท่าใด

ด้วยการทำความเข้าใจองค์ประกอบทางพันธุกรรมของคุณ คุณสามารถสร้างเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรค และเพิ่มอายุยืนยาวขึ้น ด้วยชุดตรวจ MyHealth DNA

ความสำคัญของการตรวจยีน เพื่อทราบความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในปัจจุบันนี้ สาเหตุการตายอันดับต้นๆ มาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคมะเร็ง แต่มีข้อมูลพบว่า 75% ของโรคหัวใจและหลอดเลือด และ 50% ของโรคมะเร็งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน [แหล่งที่มา: World Health Organization]

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันคือแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงของผลลัพธ์ด้านลบต่อสุขภาพในเชิงรุก โดยเลือกการทานอาหาร การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

การตรวจสอบยีนเพื่อทราบความเสี่ยงของโรคมีความสำคัญเพื่อให้เราสามารถค้นพบการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ในขั้นต้นที่สุด ซึ่งถ้าหากมะเร็งถูกค้นพบในระยะเริ่มต้น โอกาสในการรักษาและการฟื้นตัวก็มีสูงมากขึ้น การตรวจสอบยีนมะเร็ง และยีนโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งพบว่ามี DNA หรือยีนต่างๆมีความเกี่ยวข้องในการเกิดโรค สามารถช่วยให้เรามีการตัดสินใจในการควบคุมความเสี่ยงและการรับมือกับสภาพแวดล้อมในแบบที่เหมาะสม เช่น การเลือกปฏิบัติตัวและเลือกพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เราอาจต้องปรับเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกาย หรือเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

ดังนั้น การตรวจสอบยีนเพื่อทราบความเสี่ยงในการเกิดโรค ช่วยให้เราหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ และ ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในระยะที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การป้องกันและรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้ข้อมูลอะไรบ้างจากชุดตรวจ MyHealth DNA

เมื่อคุณตรวจ DNA เฉพาะบุคคลชุด MyHealth DNA คุณจะได้รับผลการตรวจ เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง และข้อมูลทางสุขภาพของคุณมากกว่า 15 รายการ

Cancer Risk:

การเกิดโรคมะเร็งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน DNA ดังนั้น การตรวจหาความ เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อย จะช่วยให้คุณทราบโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และ สามารถหาแนวทางเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคให้ได้มากที่สุด

Cardiovascular Disease Risk:

การตรวจ DNA จะสามารถบอกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การทราบ ความเสี่ยง จะช่วยให้คุณสามารถนำผลการตรวจอื่นๆ มาช่วยในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคนั้นๆได้

Immune System:

พันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจ DNA จะช่วยให้คุณทราบว่า คุณมีแนวโน้มจะเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายหรือไม่

คุณจะได้ค้นพบองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เข้าใจความเสี่ยงของโรค และกำหนดแผนการดูแลสุขภาพ ด้วย MyHealthDNA คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เลือกพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ และปูทางสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมากขึ้น

ชุดตรวจ MyHealth DNA เหมาะกับใคร

ชุดตรวจ MyHealth DNA ครอบคลุมทั้งในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้น ชุดตรวจ MyHealth DNA จะเหมาะกับผู้ที่ความกังวลในเรื่องของสุขภาพและการเกิดโรค ตัวอย่างเช่น

บุคคลที่มีความกังวลในความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิด: การตรวจ DNA เฉพาะบุคคล ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม

ตรวจ DNA ราคา เท่าไร ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเท่าไร? ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

GenePlanet by BIZGenes เป็นผู้ให้บริการการถอดรหัส DNA อย่างแม่นยำเพื่อนำผลไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยราคาค่าตรวจดีเอ็นเอ (DNA) กับ GenePlanet by BIZGenes ชุดตรวจยีน ราคา เริ่มต้นที่ 15,900 บาท – 19,900 บาท ซึ่งเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ที่ทำให้สามารถนำไปตรวจเองได้ที่บ้าน ง่าย สะดวก รวดเร็ว และพร้อมแปลผลตรวจ DNA เป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลใส่ใจในสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกี่ยวกับบุคลิกนิสัย ผลความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

ตรวจยีน ราคา 15,900 สำหรับ ชุดแพ็กเกจ: My Health DNA Package

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า