Health Score คะแนนสุขภาพที่จะช่วยให้คุณมี

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

นอกจากการ ตรวจยีน เพื่อสุขภาพแล้ว ในแอปฯ ยังมี Feature ที่น่าสนใจคือ Health Score คือคะแนนสุขภาพที่ใช้ประเมินสถานะสุขภาพเฉพาะบุคคลติดตามทุกช่วงเวลาของชีวิต ในแอปพลิเคชัน GenePlanet by BIZGenes คะแนนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระดับสุขภาพของตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

รวมถึงการดูแลสุขภาพในทุก ๆ มิติ ที่จะทำให้เรามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ให้มากกว่าการ ตรวจ DNA ที่รู้เพียงครั้งเดียว แต่ Health Score จะบอกคะแนนตามการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ให้คุณติดตามสถานะทางสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ให้พัฒนาตัวเองได้ทุกวัน สร้างเป้าหมายและชาเลนจ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้านสุขภาพที่กำหนดได้ในรูปแบบของตัวเอง

Health Score: ประเมินสุขภาพในทุก ๆ มิติ

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของเรา คะแนนสุขภาพหรือ Health Score เป็นดั่งตัวชี้วัดที่ช่วยให้เรารู้ถึงสถานะสุขภาพที่ครบวงจรของเราในแต่ละช่วงเวลา การให้คะแนนนี้นั้นสามารถช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสุขภาพและพัฒนาเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คะแนนสุขภาพจะพิจารณาคะแนนรวมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต การตรวจเลือด และการวัดดัชนีมวลรวมของร่างกาย เป็นต้น เพื่อให้การประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะสุขภาพในปัจจุบันของคุณ เป็นมากกว่าแค่การวัดสมรรถภาพร่างกาย โดยจะพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ ทำให้คุณสามารถระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีที่สุด

ประโยชน์ของ Health Score

Health Score ให้มากกว่าการตรวจยีน | GenePlanet by BIZGenes

● การตรวจสอบสภาพร่างกาย: คะแนนสุขภาพช่วยในการตรวจสอบสภาพร่างกายของเราในเวลาปัจจุบัน จากนั้นจึงสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสม

● การติดตามการเปลี่ยนแปลง: ด้วยคะแนนสุขภาพ เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

● เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ: Health Score เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิต มีคะแนนสุขภาพที่ดีก็เป็นเสมือนเป้าหมายในการทำให้สุขภาพดีขึ้น

● ตั้งเป้าหมายสุขภาพ: คะแนนสุขภาพสามารถกระตุ้นให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิต โดยสามารถตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และสร้างความท้าทายส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะคุณได้

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายสุขภาพที่เป็นจริงได้ และทำการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายเพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

➡ การนำนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพมาใช้

➡ การออกกำลังกายเป็นประจำในกิจวัตรประจำวันของคุณ

➡ การจัดการระดับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ

➡ ผละคะแนนสุขภาพจะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลง

➡ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและเห็นการปรับปรุงที่จับต้องได้ ในด้านต่าง ๆ ของสุขภาพของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอล
การจัดการน้ำหนัก หรือการปรับปรุงระดับความฟิต

เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางอันมีค่าในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

วิธีปรับปรุง Health Score เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

● ออกกำลังกายเป็นประจำ: การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดี ควรให้ความสำคัญในการเลือกกิจกรรมที่ชอบและตรงกับสภาพร่างกาย

● เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์: การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมาก ผัก ผลไม้ และโภชนาการที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี

● รักษาความสมดุลในชีวิต: ความสมดุลในชีวิตคือความสมดุลทางการทำงาน การพักผ่อน และเวลาในการสัมผัสครอบครัว ควรมีเวลาให้เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรม

● ลดความเครียด: การลดความเครียดเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี ควรเรียนรู้เทคนิคในการจัดการกับความเครียดและหากเกิดสภาวะเครียด ควรหาทางแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติ

● ตรวจสุขภาพเป็นประจำ: การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้คุณสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับ GENEPLANET by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับ BIZGenes และ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

🧬สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes

➡ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน

➡ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

➡ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA แบบทุกตำแหน่ง

➡ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ

➡ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์

🧬สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA

✔ รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

✔ ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ จัดการความเครียด

✔ กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ

✔ Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ

🧬ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคน #รักสุขภาพ

🥗การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ

🏊‍♀การออกกำลังกาย และการตอบสนอง

💖 ร่างกายและจิตใจ

📊 รวมมากกว่า 80+ รายงาน

🧬ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง

🩻 ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย

🩸ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

🛑ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

🧬ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyleDNA + MyHealthDNA และ เพิ่มเติมผลวิเคราะห์พิเศษ

🪆 รู้จักบรรพบุรุษและที่มาของคุณตั้งแต่สมัยโบราณ

🧖‍ ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่

🧫 จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และ ปรึกษากับทันตแพทย์

—————————————————————

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า