GenePlanet DNA Test Kit ให้ข้อมูลการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลได้อย่างเจาะลึก

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

การตรวจร่างกายประจำปีเป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค หรือสามารถทราบแนวโน้มของการเกิดโรคได้ พร้อมทั้งคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม แต่ GenePlanet DNA Test Kit ให้ข้อมูลได้มากกว่านั้น เพราะสามารถให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลได้อย่างเจาะลึก โดยใช้การตรวจ DNA ควบคู่กับการกรอกข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน คือ

#ผลตรวจเลือด

การตรวจเลือดเป็นวิธีที่สามารถเช็คสุขภาพร่างกายได้เร็วและง่ายที่สุด คุณสามารถนำผลตรวจเลือดจากการตรวจสุขภาพประจำปีมากรอกในแอปพลิเคชั้น เพื่อรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพได้

#คำถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์

คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั่วไป เช่น การทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอน ความเครียด และพฤติกรรมการดื่มหรือสูบบุหรี่

#ข้อมูลร่างกาย

กรอกข้อมูลร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย รวมทั้ง ความดันโลหิต และ อัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อนำมาประกอบการคำนวณคะแนนสุขภาพ

เมื่อกรอกทั้ง 3 ส่วนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปคำนวณ และแสดงเป็นคะแนนใน Health Score เพื่อให้คุณเห็นสุขภาพในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน หากคะแนนในส่วนไหนน้อย เรามีคำแนะนำเพื่อให้คุณได้นำไปปรับปรุงสุขภาพแบบเจาะลึก และมีเป้าหมาย

เป้าหมายในการรักษาสุขภาพของคุณเป็นจริงได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำ โดยมี Health Score เป็นตัวช่วยแสดงผลให้เห็นเป็นตัวเลข และกราฟที่เข้าใจง่าย เพิ่มความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับ GenePlanet DNA Test Kit ทั้ง 3 แพคเกจได้แล้ววันนี้

#รู้จักตัวตนของคุณให้ลึกถึงระดับDNA #ตรวจยีนเพื่อวางแผนสุขภาพ

#BIZGenes #Genetest

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์ จึงห้ามใช้เป็นเครื่องมือแพทย์

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า