วันแห่งการตรวจสุขภาพกับการตรวจ DNA: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
 • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า
ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยภาระหน้าที่ที่มากขึ้น ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามความสำคัญของการตรวจสุขภาพไปอย่างน่าเสียดาย

การตรวจสุขภาพทำให้เราสามารถประเมินสถานะสุขภาพปัจจุบันของเราได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรกและสามารถรักษาได้ดีที่สุด ด้วยการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ เราสามารถระบุและจัดการกับสภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ได้ก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นปัญหาร้ายแรง

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วการตรวจ DNAสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความโน้มเอียงของการเกิดโรคและลักษณะบางอย่าง นอกจากนี้ การตรวจดีเอ็นเอสามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปรับแผนการรักษา ให้เหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคลได้ วิธีการเฉพาะบุคคลนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ข้อดีของการตรวจสุขภาพในการตรวจหาและป้องกันโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

การตรวจสุขภาพ เป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการตรวจหาและป้องกันโรคในระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองและการทดสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามบานปลายไปสู่สภาวะที่ร้ายแรงกว่านี้

ข้อดีอย่างหนึ่งของการตรวจสุขภาพเป็นประจำ คือการวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ โรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งและโรคหัวใจ อาจไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะแรก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจหาความผิดปกติ หรือสัญญาณเตือนที่อาจบ่งบอกถึงโรคได้ผ่านการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นจะเพิ่มโอกาสในการรักษาที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญของการตรวจสุขภาพ คือ การดูแลป้องกันก่อนการเกิดโรคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาสุขภาพที่ดี การระบุปัจจัยเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ทำให้สามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือการลุกลามของโรค ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มการออกกำลังกาย การจัดการระดับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยต่างๆ

นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพยังเป็นโอกาสในการประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม รวมถึงการวัดค่าที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล ค่าน้ำตาลสะสม และดัชนีมวลกาย (BMI) การวัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สถานะสุขภาพโดยรวม และสามารถช่วยระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือมะเร็งบางประเภท

การลงทุนในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยการลดโอกาสเกิดโรคที่ป้องกันได้ให้เหลือน้อยที่สุด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การตรวจ DNA ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการจัดการโรค ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะที่อาจบ่งบอกถึงความโน้มเอียงต่อโรคทางพันธุกรรมบางอย่าง ข้อมูลนี้ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถพัฒนาแผนการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลและใช้การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)

บทบาทของการตรวจ DNA ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ด้วยการทำความเข้าใจลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะของแต่ละบุคคล แพทย์สามารถคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดหรือการลุกลามของโรค

การตรวจ DNA จะช่วยระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทั่วไป เช่น โรคหัวใจหรือโรคเบาหวาน ไปจนถึงการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายากซึ่งอาจเกิดขึ้นในครอบครัว หรือ เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เช่น ความต้องการสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ หรือลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น การตรวจดีเอ็นเอ จะให้ภาพรวมของความเสี่ยงต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพิ่มการตรวจคัดกรองเฉพาะจุด หรือสร้างแผนการดูแลสุขภาพที่เฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคุณให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

ค้นพบแพ็กเกจเกจตรวจ DNA ที่เหมาะสมสำหรับคุณ จาก GenePlanet by BIZGenes

GenePlanet เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกันที่บริษัทระดับโลกในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ GenePlanet ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อ้างอิงข้อมูลระดับนานาชาติ และได้มาตรฐานระดับสากลในการตรวจวิเคราะห์ DNA คุณสามารถค้นพบข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านการตรวจ DNA เพียงแค่เก็บตัวอย่างจากน้ำลาย โดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด ตรวจเพียงครั้งเดียว สามารถได้รับข้อมูลการตรวจเพิ่มเติมตลอดชีวิต

ชุดตรวจ DNA จาก GenePlanet by BIZGenes มี 3 ชุด คือ

GenePlanet เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกันที่บริษัทระดับโลกในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ GenePlanet ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อ้างอิงข้อมูลระดับนานาชาติ และได้มาตรฐานระดับสากลในการตรวจวิเคราะห์ DNA คุณสามารถค้นพบข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านการตรวจ DNA เพียงแค่เก็บตัวอย่างจากน้ำลาย โดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด ตรวจเพียงครั้งเดียว สามารถได้รับข้อมูลการตรวจเพิ่มเติมตลอดชีวิต

1. MyLifestyle: ชุดตรวจ DNA ที่จะช่วยคุณวางแผนการดูแลสุขภาพในเรื่อง

 • โภชนาการ และความต้องการสารอาหารต่างๆ
 • การออกกำลังกาย
 • การดูแลผิวพรรณ และความเครียด

ด้วยผลตรวจมากกว่า 80 รายงาน จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพรอบด้าน ที่เฉพาะสำหรับตัวคุณเท่านั้น เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีจากภายในสู่

2. MyHealth: ชุดตรวจ DNA ที่จะช่วยให้คุณทราบความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

 • ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่พบบ่อย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ความเสี่ยงจากโรคในระบบภูมิคุ้มกัน

ด้วยการตรวจมากกว่า 19 รายการ คุณสามารถวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้ หรือวางแผนการตรวจสุขภาพเฉพาะจุด เพื่อค้นพบการเกิดโรคได้ในระยะแรกๆ และเพิ่มโอกาสในการรักษาที่มากขึ้น

3. Premium: ชุดตรวจ DNA ที่มากกว่า 100 รายงาน ครอบคลุมทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ และค้นหาความเสี่ยงโรค ชุดตรวจนี้จะให้ข้อมูลคุณในด้าน

 • โภชนาการ และความต้องการสารอาหารต่างๆ
 • การออกกำลังกาย
 • การดูแลผิวพรรณ และความเครียด
 • ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่พบบ่อย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ความเสี่ยงจากโรคในระบบภูมิคุ้มกัน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจให้คุณอีก 3 หมวด คือ

 • หมวดบรรพบุรุษ: คุณจะค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษของคุณจาก DNA ของคุณเอง
 • หมวดสุขภาพช่องปาก: จุลินทรีย์ในช่องปากของคุณ สามารถบอกภาวะสุขภาพของคุณในขณะนั้นได้
 • หมวดลักษณะทางกายภาพ: คุณจะค้นพบข้อมูลบางอย่างในตัวคุณที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

คุณสามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้ มาวางแผนสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคุณได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดี ลดโอกาสการเกิดโรคร้ายแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีจาก GenePlanet by BIZGenes คุณจะได้รับข้อมูลในส่วนของ Food ID ที่จะช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับ DNA และสุขภาพของคุณ เพื่อให้คุณมีแนวทางในการเลือกทานอาหารที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

เกี่ยวกับ GENEPLANET by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BIZGenes

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes

 • ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน
 • ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที
 • ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA ทุกตำแหน่ง
 • ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ
 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์

สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA

 • รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค
 • ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ
 • รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ
 • จัดการความเครียด
 • กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ
 • Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ

ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรักสุขภาพ

 • การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ
 • การออกกำลังกาย และการตอบสนอง
 • ร่างกายและจิตใจ

รวมมากกว่า 80+ รายงาน

ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง

 • ค้นหาความเสี่ยงมะเร็ง
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจากทุกแพ็กเกจ และ เพิ่มเติมพิเศษ

 • รู้จักบรรพบุรุษของคุณ
 • ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่
 • จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และปรึกษากับทันตแพทย์
รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
 • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า