การติดของหวาน เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง ตรวจ DNA บอกเราได้มั้ย

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

“การติดหวาน”เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่เพียงแต่พันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักของโรคนี้ พฤติกรรมการกินอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูง เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เป็นต้น และการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกาย “ไม่สามารถจัดการกับน้ำตาลในเลือด” ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือด และส่งผลก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้

พันธุกรรมกับการติดของหวาน

พันธุกรรม มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้บางคนชอบทานของหวาน หรืออาหารที่มีรสหวานมากกว่าคนอื่น มีการศึกษาว่า การผันแปรใน ยีน SLC2A2 ส่งผลต่อการรับรู้รสหวาน ซึ่งผู้ที่มี DNA ในรูปแบบ GG จะรับรู้รสหวานได้น้อยกว่า

ทำให้มักจะทานอาหารที่มีรสหวานมากกว่า ส่งผลให้ผู้ที่มี DNA ในรูปแบบนี้ มักจะเติมน้ำตาลในอาหาร หรือ ชอบที่จะเลือกทานอาหารที่มีรสหวานมากกว่าผู้ที่มี DNA ในรูปแบบอื่น

นอกจากนี้ การผันแปรในยีน ADRA2A สามารถส่งผลให้ผู้ที่มี DNA ในรูปแบบ GG ชอบทานของหวานมากกว่าผู้ที่มี DNA ในรูปแบบอื่น ทำให้ผู้ที่มี DNA ในรูปแบบนี้ มักจะหยิบของหวานทานอยู่บ่อย ๆ

ดังนั้น การตรวจ DNA จะทำให้เราทราบได้ว่า จริงๆแล้วการที่เราชอบทานของหวาน เป็นผลมาจาก DNA หรือไม่ และ เราสามารถปรับพฤติกรรม เพื่อลดการทานของหวาน และลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆตามมาได้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดของหวาน

“การติดของหวาน” เป็นปัญหาที่ค่อนข้างพบได้บ่อยในสังคมไทย และมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคติดของหวาน นอกเหนือไปจากพันธุกรรม ซึ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งแวดล้อม เช่น การกินอาหารไม่เหมาะสม ความเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ล้วนแต่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการทานของหวานที่มากขึ้น

วิธีการลดการติดของหวาน

แต่หากว่ามีการสะสมเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียสมดุลของร่างกาย ซึ่งจะทำให้อยากทานแต่ของหวาน เพราะรู้สึกว่าร่างกายได้รับพลังงานและรู้สึกดี

การอยู่ในครอบครัวที่มีแนวโน้มชอบทานของหวาน หรืออาหารที่มีรสหวาน ก็สามารถส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ติดการทานของหวานได้ด้วยเช่นกัน

ผลกระทบของการติดของหวาน

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า “ปริมาณน้ำตาลที่ได้รับในแต่ละวัน” ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน หรือ ไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม ในหนึ่งวันนั่นเองการทานอาหารที่มีน้ำตาลในปริมาณสูง จะทำให้น้ำตาลส่วนเกินถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ทำให้สามารถพัฒนาก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน

โรคอ้วนและโรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กัน โดยผู้ที่เป็นโรคอ้วน มักจะมีปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดค่อนข้างสูง ทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้น เพื่อให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่ระดับปกติ เมื่อตับอ่อนทำงานหนักเกินไปจนทำงานไม่ไหว ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเกิดเป็นโรคเบาหวานได้ในที่สุด

โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม และสามารถส่งต่อความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้ได้ภายในครอบครัว โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากการเป็นโรคเบาหวานเรื้อรัง

การทานน้ำตาลในปริมาณสูงในระยะเวลานาน ๆ ส่งผลก่อให้เกิดโรคต่าง ๆได้ ถึงแม้ว่าพันธุกรรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการชอบทานของหวาน แต่เราสามารถปรับพฤติกรรม เพื่อลดการทานของหวานในแต่ละวันได้ เช่น

– เปลี่ยนจากการทานขนมปัง เบเกอรี่ หรือน้ำหวานต่างๆ เป็น ผลไม้หลัง มื้ออาหารแทน ผลไม้นอกจากจะมีน้ำตาลจากธรรมชาติแล้ว ยังมีวิตามิน แร่ธาตุ และไฟเบอร์ ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายคุณ

– เมื่อคุณอยากทานของหวาน ลองหยิบหมากฝรั่งสักชิ้นมาเคี้ยวแทน คุณอาจจะพบว่า จริง ๆ แล้ว คุณอาจจะไม่ได้ต้องการน้ำตาลขนาดนั้น

– ลดการตุนขนม และอาหาร รวมทั้งจดบันทึกสิ่งที่กินในแต่ละวัน การจดบันทึกจะช่วยให้คุณเห็นว่า ในแต่ละวันคุณทานอะไรบ้าง และสิ่งใดเป็นส่วนเกินที่คุณควรจะลด หรือหลีกเลี่ยง

– ลองแปรงฟันหลังจบมื้ออาหาร การแปรงฟันจะช่วยลดความอยากทานของหวานลงได้ หรือเมื่อคุณทานของหวานหลังการแปรงฟัน มักจะมีรสชาติที่ไม่เป็นอย่างใจ ทำให้คุณสามารถลดการทานของหวานได้

เมื่อคุณลองปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายของคุณจะลดความอยากทานของหวานลง ลองเพิ่มการออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณในระยะยาว

เกี่ยวกับ GenePlanet by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BIZGenes

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.bizgenes.com/blog-activity/

สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes

⬛ ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน

⬛ ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

⬛ ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA ทุกตำแหน่ง

⬛ ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ

⬛ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์

🧬สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA

✔ รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

✔ ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ จัดการความเครียด

✔ กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ

✔ Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ

🧬ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรักสุขภาพ

● การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ

● การออกกำลังกาย และการตอบสนอง

● ร่างกายและจิตใจ

รวมมากกว่า 80+ รายงาน

🧬ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง

● ค้นหาความเสี่ยงมะเร็ง

● ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

● ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

🧬ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจากทุกแพ็กเกจ และ เพิ่มเติมพิเศษ

● รู้จักบรรพบุรุษของคุณ

● ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่

● จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และปรึกษากับทันตแพทย์

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า