เรามีแนวโน้มจะเป็น “น้ำหนักเกิน” ตั้งแต่เกิดหรือไม่?

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

“โรคอ้วน หรือ ภาวะน้ำหนักเกิน” เป็นภาวะสุขภาพที่มีปัจจัยร่วมหลายอย่าง รวมทั้งพันธุกรรม แม้ว่าปัจจัยด้านวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทต่อโรคอ้วน แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างยีนกับโรคอ้วนอย่างปฏิเสธไม่ได้

ในบทความนี้ เราจะสำรวจพื้นฐานทางพันธุกรรมของโรคอ้วนและยีนสามารถมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการพัฒนา “โรคอ้วน หรือ ภาวะน้ำหนักเกิน” ได้อย่างไร ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน การตรวจยีนสามารถช่วยให้เราเข้าใจพันธุกรรมของโรคอ้วน และวิธีลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลได้ดีขึ้นได้อย่างไร

พันธุกรรมและโรคอ้วน เป็นสองหัวข้อที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ทั้ง “พันธุกรรม” และ “สิ่งแวดล้อม” มีบทบาทในการพัฒนาโรคอ้วน นักวิจัยได้ระบุยีนหลายตัวที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นโรคอ้วน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

พันธุกรรมเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกินหรือไม่

ยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เช่น

● ยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความอยากอาหาร

● ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมัน

● ยีนที่ตอบสนองต่อการบริโภคคาร์โบไฮเดรต และยีน อื่น ๆ

มีการศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน ถูกนำมาเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่คุณจะมีน้ำหนักเกินจากพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมียีนอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักของคุณได้ เช่น แนวโน้มการติดหวาน แนวโน้มน้ำหนักขึ้นง่ายหลังการลดน้ำหนัก หรือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

เมื่อคุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่ายีนของเรามีอิทธิพลต่อน้ำหนักตัวของเราอย่างไร เราสามารถพัฒนาวิธีการรักษา การลดน้ำหนัก และการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน

พันธุกรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเสี่ยงของโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน แต่สภาพแวดล้อมและการเลือกวิถีชีวิตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงนี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น

การกินน้ำตาล ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตมาก เกินไป อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ การขาดกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนมากขึ้น

ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นประจำเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน นอกจากนี้ รูปแบบการนอนหลับและระดับความเครียด ก็ส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย

ประวัติครอบครัวสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งได้เช่นกัน เนื่องจากมักจะนำไปสู่พฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน และอาจมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางคนจะมีประวัติครอบครัวเป็นโรคอ้วน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นโรคอ้วนด้วย อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย มีผลกระทบอย่างมากต่อการที่บุคคลนั้นจะมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการลดน้ำหนักของแต่ละบุคคลด้วย

แม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดความโน้มเอียงบางอย่าง แต่สิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลนั้นจะเป็นโรคอ้วนหรือไม่

ประโยชน์ของการตรวจยีนกับโรคอ้วน หรือ ภาวะน้ำหนักเกิน

การตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน ของ GenePlanet by BIZGenes ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะตัวของแต่ละคน และวิธีที่ยีนดังกล่าวอาจส่งผลต่อน้ำหนักของพวกเขา

การตรวจยีนกับ GenePlanet by BIZGenes จะช่วยให้คุณเข้าใจถึง

● บทบาทของพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการพัฒนาโรคอ้วน ในระดับ DNA

● สามารถวางแผนโภชนาการให้เหมาะสม กับการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักที่เหมาะกับคุณ

● วางแผนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว และลดโอกาสบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

เมื่อคุณทราบผลลัพธ์ทางพันธุกรรมของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของโรคอ้วนและวิธีลดน้ำหนักที่เฉพาะสำหรับคุณแล้ว คุณยังสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดคนบางคนจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าคนอื่น ๆ และวิธีใดที่สามารถใช้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเป็น โรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกินได้

เกี่ยวกับ GenePlanet by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BIZGenes

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.bizgenes.com/blog-activity/

สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes

⬛ ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน

⬛ ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

⬛ ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA ทุกตำแหน่ง

⬛ ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ

⬛ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์

🧬สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA

✔ รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

✔ ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ จัดการความเครียด

✔ กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ

✔ Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ

🧬ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรักสุขภาพ

● การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ

● การออกกำลังกาย และการตอบสนอง

● ร่างกายและจิตใจ

รวมมากกว่า 80+ รายงาน

🧬ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง

● ค้นหาความเสี่ยงมะเร็ง

● ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

● ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

🧬ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจากทุกแพ็กเกจ และ เพิ่มเติมพิเศษ

● รู้จักบรรพบุรุษของคุณ

● ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่

● จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และปรึกษากับทันตแพทย์

#ตรวจยีน #ตรวจDNA #BIZGenes #ตรวจยีนสุขภาพ #ตรวจยีนออกกำลังกาย #ตรวจยีนสมรรถภาพ #ออกกำลังกาย

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า