ปลดล็อกเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณ

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

การตรวจยีนคืออะไร และสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร?

การตรวจยีน เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจองค์ประกอบทาง DNA ที่เป็นเอกลักษณ์ของร่างกายคุณ และทราบผลกระทบต่อเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณอย่างไร เมื่อคุณเข้าใจปัจจัยทาง DNA ที่มีอิทธิพลต่อการเผาผลาญ คุณจะสามารถปรับการรับประทานอาหาร และแผนการออกกำลังกายได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้วยการตรวจยีน คุณสามารถระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากอาหารหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง และมีแนวทางในการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ความรู้นี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีจัดการกับภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ หรือป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต จากการตรวจยีนนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในที่สุด

การตรวจยีนสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักอย่างไรบ้าง? ช่วยให้คุณจัดเตรียมรายการอาหาร และ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้อย่างไร?

การตรวจ DNA สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เช่น การจัดรายการอาหารเฉพาะรายบุคคล และการปรับไลฟสไตล์ เช่น ชั่งน้ำหนักเป็นประจำ, ทานอาหารให้หลากหลาย และ เคี้ยวให้ช้าลง เป็นต้น ซึ่งการตรวจยีนสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตรวจ DNA คุณสามารถเข้าใจวิธีที่ร่างกายของคุณประมวลผลอาหารบางชนิด สารอาหารใดที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม และอาหารชนิดใดดีที่สุดสำหรับคุณโดยพิจารณาจาก DNA ของคุณ

เช่น การออกกำลังกายเน้น ออกกำลังกายหนักๆ แต่กินอาหารตามปกติ คนที่ต้องการลดน้ำหนักในระยะยาวหรืออาจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องลดน้ำหนักเป็นลำดับแรก ไม่ต้องการคุมอาหาร แต่จะเน้นเรื่องสุขภาพร่างกายไปด้วย

แต่ถ้า DNA คุณมีความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อ เอ็นร้อยหวาย ข้อเข่า ควรเช็คสภาพร่างกายความพร้อมและโปรแกรมออกกำลังกายไม่ให้หักโหมจนเกินไป

เมื่อมีข้อมูลนี้อยู่ในมือ การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณได้น้ำหนักที่ต้องการ นอกจากนี้ การตรวจยีนยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าว่ากิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลต่อเมแทบอลิซึมของร่างกายคุณอย่างไร ช่วยให้คุณทราบได้ว่ากิจกรรมใดมีประโยชน์มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย

การตรวจยีน (ตรวจ DNA) สามารถใช้เพื่อค้นหาว่าบุคคลใดมีความบกพร่องทาง DNA เกี่ยวกับ โรคอ้วน หรือ ปัจจัยการลดน้ำหนักหรือไม่

การทดสอบทาง DNA ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องทาง DNA ของโรคอ้วน และ ปัจจัยการลดน้ำหนัก สามารถช่วยระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ทำให้สามารถใช้มาตรการป้องกันและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่สามารถลดความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกำหนดกลยุทธ์การลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การทำความเข้าใจพื้นฐานทาง DNA ของโรคอ้วนทำให้เราเข้าใจวิธีป้องกันได้ดีขึ้นและพัฒนาวิธีการส่วนบุคคลมากขึ้นเพื่อการจัดการน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จ

Do you know ?
ตัวอย่างเช่น ถ้าใครมี genotype CC ในตำแหน่ง rs17782313 ของ ยีน MC4R ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมความอยากอาหาร รักษาอัตราส่วนระหว่างแคลอรีที่กินเข้าไปและแคลอรีที่เผาผลาญ นั่นหมายความว่าพวกเขามีโอกาสสูงที่จะมีน้ำหนักมากกว่าผู้ที่มี genotype T Genotype ที่แตกต่างกันในยีน MC4R นี้ เป็นตัวแปรทางDNAที่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อน้ำหนักของแต่ละคน โดยจะส่งผลต่อ รอบเอวและภาวะดื้อต่ออินซูลิน มวลไขมัน และความอ้วนที่แตกต่างกัน หมายความว่าผู้ที่ มี genotype CC มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่านี้เป็นเพราะความจริงที่ว่าตัวแปรของยีนนี้ส่งผลต่อวิธีที่ร่างกายของเราจัดการกับพลังงานที่ใช้ในร่างกาย หรือความอยากอาหาร อาจทำให้ผู้ที่มี genotype CC ยากที่จะรักษาน้ำหนักในอุดมคติของตนไว้ได้ อย่างไรก็ตามยังมียีนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างและการปรับเปลี่ยนอาหารสามารถช่วยให้พวกเขาจัดการกับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของตรวจยีนเพื่อการลดน้ำหนัก

การทดสอบทาง DNA สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้แต่ละคนพัฒนาแผนโภชนาการส่วนบุคคลตาม DNA ของพวกเขาเอง เป็นการเข้าใจและกำหนดแผนการควบคุมอาหาร และการใช้ชีวิตให้เข้ากับความต้องการ และเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคล สิ่งนี้สามารถนำไปสู่แผนการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้บรรลุผลตามที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยลง

สร้างแผนโภชนาการส่วนบุคคล ตาม DNA ของตนเอง และสร้างแผนการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลได้

การตรวจ DNA ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโรคบางชนิด ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองได้อย่างรอบรู้ เมื่อเข้าใจว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรที่แตกต่างจากผู้อื่น คุณจะสามารถสร้างแผนโภชนาการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคุณ และทำให้คุณลดน้ำหนักและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการตรวจ DNA เพื่อทราบความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน

การตรวจดีเอ็นเอกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของโรคอ้วน การทำความเข้าใจองค์ประกอบทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคลทำให้

● สามารถระบุความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน ทำให้บุคคลสามารถดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของตนเองได้

● นำความรู้และข้อมูลความรู้ มาปรับและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารของตน ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนได้

● ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่ยีนของแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้การตรวจยีนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณคืออะไร?

การตรวจยีนกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านการลดน้ำหนักและโภชนาการ ด้วยการตรวจยีนของคุณ คุณจะพบว่าอาหารและสารอาหารชนิดใดที่เหมาะกับประเภทร่างกายของคุณมากที่สุด ช่วยให้คุณสร้างแผนโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของคุณ วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ดีในการรับรองว่าคุณได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม แต่ยังช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยระบุได้ว่าอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงหรือรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ ด้วยการตรวจยีน คุณจะได้รับแผนส่วนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณ

กุญแจสำคัญในการลดน้ำหนัก และรักษาน้ำหนักคือ “การรับประทานอาหารที่มีแคลอรีต่ำ”

การรับประทานอาหารที่มีแคลอรีต่ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักให้คงที่ เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุน้ำหนักที่คุณต้องการ อาหารแคลอรีต่ำออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแคลอรีที่คุณบริโภค ซึ่งช่วยลดไขมันในร่างกายทั้งหมด การรับประทานอาหารที่มีแคลอรีต่ำสามารถช่วยให้คุณรักษาน้ำหนักไว้ได้เมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดในปริมาณที่น้อยลง และร่างกายของคุณยังคงแข็งแรงในขณะที่ยังลดน้ำหนักอยู่

เพิ่มการออกกำลังกาย + การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

“การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี (healthy)” เป็นสองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสุขภาพที่ดีโดยรวมของคุณ
การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดความเครียด สุขภาพจิตดีขึ้น และเพิ่มระดับการเผาผลาญพลังงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่น และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด
การดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ทั้งหมดล้วนส่งต่อผลแต่การลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักในระยะยาวของคุณ

Don’t Give Up
ด้วยการก้าวเล็กๆ ไปสู่การเพิ่มการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วๆ ในช่วงพักเที่ยงหรือเปลี่ยนแปลงอาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้สามารถส่งผลดีในระยะยาวต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ 

ปลดล็อคพลังแห่ง DNA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักของคุณ

คุณกำลังมองหาวิธีลดน้ำหนักที่ปรับให้เหมาะกับ DNA ของคุณโดยเฉพาะหรือไม่?
โปรแกรมลดน้ำหนักตาม DNA สามารถเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ ด้วยโปรแกรมลดน้ำหนักส่วนบุคคล คุณสามารถปลดล็อกพลังของ DNA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของคุณ
ด้วยการทำความเข้าใจลักษณะทาง DNA ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะกับคุณที่สุด และการออกกำลังกายแบบใดที่จะให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแก่คุณ โปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนโดย “ไม่ต้องอดอาหาร หรือออกกำลังกายอย่างหักโหม”

ปลดล็อค ความลับของ DNA ของคุณ กับ GENEPLANET by BIZGenes

การวิเคราะห์ DNA กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเพื่อไขความลับของการสร้างพันธุกรรมของคุณ ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะจัดลำดับและวิเคราะห์ DNA ของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติครอบครัว ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และแม้แต่ลักษณะนิสัยที่คุณอาจได้รับมาจากบรรพบุรุษของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ DNA คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าคุณเป็นใครและอะไรทำให้คุณไม่เหมือนใคร ด้วยการปลดล็อกความลับของ DNA ของคุณ คุณสามารถควบคุมเส้นทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ และตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการดำเนินชีวิต เดินบนเส้นทางสู่สุขภาพและพลานามัยของคุณเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างศักยภาพ ช่วยให้คุณสร้างแผนการที่เหมาะกับคุณและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด้วยความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งตรงกับความต้องการและเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้คุณรู้สึกมีพลัง มีประสิทธิผล และเติมเต็มในทุกด้านของชีวิต

เกี่ยวกับ GenePlanet by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BIZGenes

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

🧬สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes 

➡ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน 

➡ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที 

➡ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA แบบทุกตำแหน่ง 

➡ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ 

➡มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์ 

🧬สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA 

✔รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค 

✔ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ 

✔รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ 

✔จัดการความเครียด 

✔กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ 

✔Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ 

🧬ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test 

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรักสุขภาพ 

🥗การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ 

🏊‍♀การออกกำลังกาย และการตอบสนอง 

💖ร่างกายและจิตใจ 

📊รวมมากกว่า 80+ รายงาน 

🧬ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test 

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง 

🩻ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย 

🩸ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

🛑ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง 

🧬ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test 

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ  MyLifeStyleDNA + MyHealthDNA 

และ เพิ่มเติมพิเศษ 

🪆รู้จักบรรพบุรุษและที่มาของคุณตั้งแต่สมัยโบราณ 

🧖‍ ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่ 

🧫จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และ ปรึกษากับทันตแพทย์ 

————————————————————— 

#ตรวจยีน #ตรวจDNA #BIZGenes #ตรวจยีนสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #ตรวจยีนลดน้ำหนัก #ออกกำลังกาย #diet  #รู้ลึกถึงdna #สุขภาพดีสร้างได้ #หุ่นดี 

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า