Optimism โลกใบเดียวกันแต่ทำไมมองไม่เหมือนกัน ?

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

ผลลัพธ์ในหัวข้อ optimism potential จากการตรวจยีนด้วย Geneplanet by Bizgenes สามารถบอกได้

จริงอยู่ว่าระดับการมองโลกในแง่ดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน เพราะทุกคนมีมุมมอง ประสบการณ์ และความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติ ในขณะที่บางคนอาจมองโลกในแง่ร้ายหรือมองถึงความเป็นจริงมากกว่า

เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาโดยทำการตรวจยีนที่มีชื่อว่า ELMOD1, ARPIN และ ABCG1 พบว่ามีการเรียงตัวของลำดับเบสในยีนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับระดับการมองโลกในแง่ดี (optimism potential) ของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีระดับการมองโลกในแง่ดีสูงกว่าจะเป็นคนที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือตึงเครียดได้ดี การมองโลกในแง่ดีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ทั้งนี้ผู้คนที่มองโลกในแง่ร้ายก็สามารถปรับปรุงการมองโลกให้เป็นแง่บวกมากยิ่งขึ้น โดยการทำความเข้าใจสาเหตุของการมองโลกในแง่ร้ายและพัฒนานิสัยการมองโลกในแง่ดีมากขึ้น

🧬ในวันนี้ทาง Bizgenes ผู้นำเข้าชุดตรวจยีน GenePlanet จะขอแนะนำวิธีที่จะทำให้คุณพัฒนาเพื่อเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากยิ่งขี้น ลองนำไปปรับใช้กับตัวเองและแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูนะคะ

1. #Positive reframing

ฝึกการแทนที่ความคิดด้านลบด้วยความคิดที่เป็นบวก เริ่มจากเรื่องเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ จะสามารถช่วยให้เราคิดบวกมากขึ้นลดความเครียด ความวิตกกังวล และเพิ่มความยืดหยุ่น เมื่อสุขภาพจิตเรามีความสุข สุขภาพกายที่ดีก็จะตามมา

2. #Imagining your best possible self

ลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และลองคิดดูว่าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร เมื่อทำเช่นนี้คุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณเองและกลายเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ ดังนั้นทิ้งความคิดด้านลบที่อาจฉุดรั้งคุณไว้จากการที่จะมีความสุข

3. #Surround yourself with optimists

คนที่ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกมักจะประสบความสำเร็จและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า พวกเขาไม่เพียงให้การสนับสนุนและความเข้าใจ แต่ยังช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและบรรลุเป้าหมาย เพื่อนที่ดีจสนับสนุนให้คุณเติบโต ให้คำแนะนำที่เป็นบวก การอยู่ล้อมรอบด้วยคนเหล่านี้จะทำให้คุณมีสามารถปรับความคิดจนเป็นคนมองโลกในแง่ดี และความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับ GenePlanet by BIZGenes

GENEPLANET เป็นผู้นำโซลูชันด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ที่บริษัทระดับโลก ในด้านสุขภาพและการแพทย์ การประกันภัยและสุขภาพขององค์กรเลือกใช้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

BIZGenes

ผู้นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการ ชุดตรวจ DNA “GENEPLANET” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

สนใจตรวจยีนเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิต กับ GENEPLANET by BIZGenes

⬛ ค้นพบไลฟ์สไตล์ที่ใช่มากขึ้น จากการตรวจยีน

⬛ ไม่เจาะ ไม่เจ็บ เก็บตัวอย่างจากน้ำลายง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

⬛ ลึกที่สุด ละเอียดสุด ด้วยการตรวจ DNA ทุกตำแหน่ง

⬛ ตรวจครั้งเดียว รู้ทั้งชีวิต ฟรีอัปเดตข้อมูลเมื่อมีผลวิจัยใหม่ๆ

⬛ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และอ่านผลวิเคราะห์

🧬สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตรวจ DNA

✔ รู้ความเสี่ยง และป้องกันโรคก่อนเกิดโรค

✔ ค้นหากิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ รักษาน้ำหนักร่างกายที่เหมาะสมกับคุณ

✔ จัดการความเครียด

✔ กำจัดนิสัยที่ไม่ดีทางสุขภาพ

✔ Food ID รู้จักอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ

🧬ชุดตรวจยีน MyLifestyle DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อคนรักสุขภาพ

● การควบคุมน้ำหนักและโภชนาการ

● การออกกำลังกาย และการตอบสนอง

● ร่างกายและจิตใจ

รวมมากกว่า 80+ รายงาน

🧬ชุดตรวจยีน MyHealth DNA Test

3 หมวดวิเคราะห์เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง

● ค้นหาความเสี่ยงมะเร็ง

● ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

● ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

🧬ชุดตรวจยีน MyPremium DNA Test

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจากทุกแพ็กเกจ และ เพิ่มเติมพิเศษ

● รู้จักบรรพบุรุษของคุณ

● ลักษณะทางกายภาพที่ซ่อนอยู่

● จุลินทรีย์ในช่องปากเพื่อเป็นแนวทางการดูแลช่องปาก และปรึกษากับทันตแพทย์

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า