GenePlanet และ WGS (Whole Genome Sequencing) : การลงทุนระยะยาวด้านสุขภาพที่คุ้มค่า

GenePlanet และ WGS

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

GenePlanet และ WGS (Whole Genome Sequencing)

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 60 ล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์มีสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ซึ่งเก็บรหัสทางพันธุกรรมที่ใช้ในการสร้างสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด้วยความก้าวหน้าด้านการศึกษาพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรม นักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในต้นทุนที่เหมาะสม

โครงการจีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) ซึ่งเป็นโครงการจัดลำดับจีโนมของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครั้งแรกได้สำเร็จ ความสำเร็จนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดความเข้าใจจีโนมของเราได้ดียิ่งขึ้น แม้วันนี้เราจะมีคำตอบมากมาย แต่คำตอบเหล่านั้นยังไม่สมบูรณ์ DNA ยังไม่เปิดเผยความลับทั้งหมด และยังมีการค้นพบใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน

GenePlanet และ WGS

Whole Genome Sequencing (WGS) คืออะไร?

WGS คือ กระบวนการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอทั้งหมดในจีโนมของสิ่งมีชีวิต เป็นการตรวจที่ให้ข้อมูลพันธุกรรมอย่างละเอียดที่สุด โดยสามารถอ่านลำดับเบสของดีเอ็นเอทั้งหมดที่มีอยู่ในจีโนมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ WGS จัดทำแผนที่จีโนมของคุณ 100% ทั้งส่วนที่เข้ารหัสและไม่เข้ารหัส (เอ็กซอนและอินทรอน) การสร้างแผนที่จีโนมทั้งหมดของคุณ ซึ่งมีเบสคู่ DNA ประมาณ 3 พันล้านคู่ ช่วยให้เราตรวจจับและวิเคราะห์ตัวแปรทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น และให้การตีความ DNA ของคุณอย่างละเอียดที่สุด

GenePlanet: เทคโนโลยี WGS ที่ตรวจครั้งเดียว รายงานผลอัพเดตตลอด

GenePlanet ใช้เทคโนโลยี WGS ในการตรวจลำดับเบสของจีโนมทั้งหมดของคุณ เพียงตรวจครั้งเดียว คุณจะได้รับผลการตรวจที่สามารถอัพเดตได้ตลอดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการค้นพบใหม่ๆ เกี่ยวกับพันธุกรรมหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ละเอียดขึ้น คุณจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ WGS

  • การแพทย์เฉพาะบุคคล: ช่วยให้สามารถปรับการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลได้มากขึ้น
  • การป้องกันและรักษาโรค: ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางพันธุกรรมและการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภา
  • การปรับปรุงคุณภาพชีวิต: ช่วยในการวางแผนการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ

Platform การดูแลสุขภาพของ GenePlanet จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาสุขภาพดีขึ้นอย่างตรงจุด การตรวจเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับประโยชน์ตลอดชีวิตเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าในด้านสุขภาพ

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า