DNA คืออะไร

DNA คืออะไร

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
 • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า
DNA

DNA คืออะไร

DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid เป็นสารพันธุกรรมที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งมนุษย์ DNA ทำหน้าที่เป็น “แบบพิมพ์เขียว” ที่กำหนดลักษณะทางกายภาพและการทำงานของสิ่งมีชีวิต โดยบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต การพัฒนา และการทำงานของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย

DNA คืออะไร

โครงสร้าง DNA เป็นอย่างไร

โครงสร้างของ DNA เป็นรูปแบบเกลียวคู่ (double helix) ซึ่งประกอบไปด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายที่บิดเป็นเกลียวพันกัน ในแต่ละสายประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่

 • น้ำตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose)
 • หมู่ฟอสเฟต (phosphate group)
 • เบสไนโตรเจน (nitrogenous base) ที่มี 4 ชนิด คือ
  • อะดีนีน (adenine, A)
  • ไทมีน (thymine, T)
  • กัวนีน (guanine, G)
  • และไซโตซีน (cytosine, C)

โดยเบสเหล่านี้จะจับคู่กันเป็นคู่เบส (base pairs) ที่เฉพาะเจาะจง คือ A คู่กับ T และ G คู่กับ C การเรียงลำดับของเบสเหล่านี้ในสาย DNA จะเป็นรหัสพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลนี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งผ่านกระบวนการสืบพันธุ์ ทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะเฉพาะต่างๆ ถูกส่งต่อจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน

รหัส DNA

รหัสพันธุกรรม มีประโยชน์อย่างไร

รหัสพันธุกรรม หรือ DNA สามารถช่วยในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งมีแนวทางการมุ่งเป้าตั้งแต่การแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive medicine) คือป้องกันก่อนที่จะรักษาโรค หลักการป้องกันก่อนรักษานี้ พบว่ามีผลดีกว่า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เท่านอกจากนี้ ยังลดความทุกข์ทรมานการการเกิดโรคอีกด้วย นอกจากนี้ การแพทย์แม่นยำ ยังเป็นการเปิดประตูการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่ง นวัตกรรมการถอดรหัส DNA ถือเป็นประตูบานแรกที่จะทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลของเรา การถอดรหัสนี้จะบอกได้ว่า เรามีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นอะไร หากต้องการหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงลง เราควรต้องใช้ชีวิตแบบไหน อาหารแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา หรือเราต้องออกกำลังกายแบบไหน เป็นต้น การที่คุณรู้รหัสพันธุกรรมของคุณเอง จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เหมาะกับคุณ เพื่อสุขภาพที่ดี และยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้

“DNA-based lifestyle” นวัตกรรมใหม่ของไลฟ์สไตล์เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

DNA-based lifestyle” นวัตกรรมใหม่ของไลฟ์สไตล์เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ทำไมมนุษย์แต่ละคนถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน ทำไมบางคนถึงป่วยง่าย ทำไมบางคนรับประทานยาแล้วไม่ตอบสนอง หรือมีอาการแพ้ยา ทำไมบางคนออกกำลังกายแล้วมีอาการบาดเจ็บง่ายกว่าคนอื่น ความแตกต่างเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมีผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม

ร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณ 60 ล้านล้านเซลล์ โดยทุกเซลล์ จะมีสารพันธุกรรมซึ่งเป็นสารที่เรียกว่า DNA สำหรับเก็บรหัสที่เรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เรียกได้ว่า สารพันธุกรรม DNA คือ “แบบพิมพ์เขียว” ของสิ่งมีชีวิต

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
 • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า