คะแนน Polygenic Risk Score (PRS) คืออะไร

สติ๊กเกอร์ PVC คืออะไร

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า

Polygenic Risk Score (PRS)

การคำนวณคะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรม หรือ Polygenic Risk Score (PRS) เป็น เครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่ซับซ้อนได้ เช่น ความเสี่ยงโรคมะเร็ง ความเสี่ยงโรคโรคหัว หรือความเสี่ยงโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมที่ทันสมัย มาช่วยให้นักวิจัยสามารถสำรวจลำดับพันธุกรรมของบุคคลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ค่าทางชีวสถิติของยีนหลายๆ ยีนที่มีผลต่อการเกิดโรคนั้น ยิ่งค่า PRS สูง ความเสี่ยงในการเกิดโรคก็จะสูงขึ้นตาม ค่าทางชีวสถิติเหล่านี้มาจากการศึกษาวิจัยที่พบความสัมพันธ์ระหว่างยีนและโรค ซึ่งมักจะรวมหลายสิบหรือหลายร้อยยีน ชุดยีนที่นำมาใช้คำนวณอาจแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ ทำให้ PRS มีความหลากหลายตามกลุ่มประชากรต่างๆ

การวิเคราะห์ PRS นี้มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้รู้ถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่โรคที่มีความเสี่ยงสูง และช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบที่เป็นระบบขึ้นอย่างถูกต้องและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

Polygenic Risk Score ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

Polygenic Risk Score จะช่วยให้คุณ

  • ระบุโรคที่คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
  • จัดการกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยคำแนะนำส่วนตัว
  • การทราบความเสี่ยงของคุณ จะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้

การใช้ PRS เป็นเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม ช่วยให้การดูแลสุขภาพมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น และนำไปสู่การป้องกันและวางแนวทางการป้องกันหรือการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

รู้จักคุณมากกว่าเคย ให้ลึกถึง DNA

ปรึกษาฟรี & สอบถามเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าของเรา

รวมผลวิเคราะห์ และรายงานจาก แพ็กเกจ MyLifeStyle DNA + MyHealth DNA และ เพิ่มเติม ผลวิเคราะห์พิเศษ

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 19+ รายงาน
  • ค้นหาความเสี่ยงโรคร้าย
  • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องเฝ้าระวัง

สั่งซื้อสิ้นค้า

3 หมวดวิเคราะห์ 80+ รายงาน

สั่งซื้อสิ้นค้า